Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 13.888,- 1 17.924,- 1 21.956,- 1 25.993,- 1 30.027,- 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 10.864,- 6 13.665,- 6 16.465,- 6 18.591,- 6 20.721,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 11.541,- 6 14.563,- 6 17.584,- 6 19.938,- 6 22.289,- 6
90g Offsettpapper 11.043,- 6 13.899,- 6 16.759,- 6 18.945,- 6 21.132,- 6
130g Inkjet Silk 13.700,- 6 17.443,- 6 21.190,- 6 24.261,- 6 27.335,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet