FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 277 1 3 476 1 3 669 1 3 864 1 4 066 1 4 266 1 4 464 1
120g offset-papper 3 341 1 3 545 1 3 749 1 3 958 1 4 166 1 4 375 1 4 581 1
200g offset-papper 3 877 1 4 159 1 4 440 1 4 721 1 5 005 1 5 291 1 5 579 1
300g offset-papper 4 139 1 4 456 1 4 774 1 5 094 1 5 414 1 5 736 1 6 061 1
135g Återvunnet papper 3 519 1 3 754 1 3 979 1 4 209 1 4 446 1 4 681 1 4 914 1
170g Återvunnet papper 3 635 1 3 880 1 4 123 1 4 371 1 4 621 1 4 873 1 5 121 1
250g Återvunnet papper 4 278 1 4 614 1 4 951 1 5 290 1 5 629 1 5 970 1 6 314 1
130g Silk-papper 2 681 3 2 871 3 3 057 3 3 246 3 3 438 3 3 619 3 3 652 3
170g Silk-papper 2 757 3 2 956 3 3 154 3 3 353 3 3 557 3 3 763 3 3 835 3
250g Silk-papper 3 246 3 3 509 3 3 779 3 3 976 3 4 320 3 4 591 3 4 717 3
350g Silk-papper 3 448 3 3 742 3 4 043 3 4 242 3 4 638 3 4 940 3 5 187 3
275g Gmund Verge White 8 703 1 9 651 1 10 604 1 11 557 1 12 523 1 13 492 1 14 462 1
275g Gmund Verge Creme 8 703 1 9 651 1 10 604 1 11 557 1 12 523 1 13 492 1 14 462 1
260g Chromokartong 3 875 3 3 948 3 4 023 3 4 100 3 4 792 3 4 867 3 4 942 3
Plast, 125 mikron 5 843 1 6 395 1 6 940 1 7 493 1 8 056 1 8 617 1 9 175 1
Plast, 250 mikron 7 371 1 8 127 1 8 884 1 9 644 1 10 422 1 11 197 1 11 976 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

FORMGIVNING och DESIGN
Grafisk hjälp finns alltid till hands.
Vi förser dig med den design du önskar, ny logo, broschyrlayout eller vanligt originalarbete.  Kunskapen är hög och bred på vår grafiska avdelning så tveka inte att fråga oss om hjälp!
Grafiskt arbete debiteras per påbörjad halvtimme, 425 kr exkl moms
KONTAKT (info@adjure.se)
;